Privat policy:

Vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen och innehåller regler för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården, både i offentlig och privat regi. Patientdatalagen kompletteras med patientdataförordningen (2008:360) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). Behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet är tillåten eftersom den sker för att vi ska utföra uppgifter enligt avtal och lag. Personuppgiftsansvarig för vår verksamhet är K.S Läkartjänster AB  med org.nummer: 559347-7069.  Din integritet ska alltid skyddas och vi är måna om att få fram bästa lösningar för att skydda dina personliga uppgifter. Du har rätt att begära ut registerutdrag för vissa av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära rättelse eller radering för vissa av dina personuppgifter. För dina rättigheter gällande hantering av uppgifter kontakta oss på info@stegetupp.se. För mer information om dina rättigheter kan du läsa på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida https://www.imy.se