ADHD-Mottagning
Fysisk- och onlinemottagning

Typiska symtom på  adhd är svårigheterna att fokusera och bibehålla uppmärksamheten, att hantera impulser samt överaktivitet. Om överaktivitet och impulsivitet saknas kallas adhd också add, eller adhd, huvudsakligen ouppmärksam form. Enl. Socialstyrelsens rekommendationer flera typer av insatser för personer med ADHD krävs. Medicineringen är en komplement i behandlingen och kan bidra positivt till minskning av impulsivitet och överaktivitet samt förbättra uppmärksamheten och koncentrationen. En patient med adhd kan ha stor nytta av sådana läkemedel*. I dagsläget kan vara långa väntetider för att du ska få din medicinering via offentliga vården. På vår mottagning kan vi erbjuda hjälp med din Adhd-medicinering väldigt snabbt. Behandlingen kan erbjudas både fysiskt på vår mottagning i Borås men även på distans under vissa förutsättningar.
 * Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer 2024: Adhd och autism (artikelnr 2024-3-8958)

Hur går det till för att du ska få vård hos oss 

Du kan ringa, mejla* eller boka din tid via länken nedan och träffa vår specialistläkare som hjälper dig med insättning eller uppföljning av din medicinering. Vi kan hjälpa dig även om du vill byta din vård hos oss. Vid den första kontakten kommer du och läkaren gå genom ditt utredningsunderlag, eventuellt tidigare provad medicinering, provtagning och andra viktiga medicinska informationer. Om all information som behovs är tillgänglig och inga medicinska hinder finns, får du ofta utskrivet ditt recept inom några timmar. Av hälsosäkerhetsskäl kan läkaren komma med ditt samtycke kontrollera eventuell tidigare och aktuell förskrivning. Efter insättning kommer vi följa upp dig regelbundet. Efter att vi tillsammans hittar rätt dos och medicinering för dig kommer vi minska antal uppföljningstillfällena.

*Mejla aldrig personliga uppgifter såsom personnummer eller känsliga uppgifter rörande din hälsa. Vi föredrar att du bokar en kostnadsfri telefonkonsultation eller ringa till mottagningen i fall du vill ha mer information gällande våra rutiner och priser. 

Boka din tid nedan (Tryck på knappen, logga in dig med Bank-id och välj tjänsten "Mottagningsbesök-Läkare" för fysiskt besök på mottagningen i Borås eller välj  "Videobesök Läkare" för onlinebesök)