Patientmålgrupp

Alla är välkomna att söka vård hos oss men vi vänder oss speciellt till Dig som:
  • Du fick nyligen din ADHD/ADD-diagnos och du har lång väntetid för att träffa läkare och få din ADHD-medicinering.
  • På grund av det oklara ansvaret och oenigheterna mellan primärvården och psykiatrin riskerar du att inte få så snabb hjälp som det behövs.
  • Du har din behandling hos annan vårdgivare men vill ha en sekond opinion (konsultera en annan läkare).
  • Du lider av psykiska besvär, har ingen kontakt med vården och du undrar om vilken typ av hjälp som behövs.  
  • Du behöver en tillfällig vårdkontakt med specialist läkare för justering av din medicinering och sedan kan du återvända till din läkare på vårdcentral.
  • Du behöver en långvarig vårdkontakt och eftersträvar läkarkontinuitet.
  • Du behöver ett läkarintyg för körkortstillstånd vid ADHD/ADD samt autismdiagnos.