Om oss

Vi är en privat vårdgivare inom psykisk hälsa, etablerade i centrala Borås. Vi erbjuder online-konsultationer oavsett var du bor i Sverige. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och i enlighet med de nationella och regionala riktlinjerna. Vi har korta väntetider och ingen remiss krävs för att få hjälp hos oss. Här träffar du samma psykiatriker vid varje besök som hjälper dig vidare med följande diagnoser: ADHD, depression, ångest, sömnproblem, social fobi, stress, utmattning, OCD/tvångsbesvär samt vissa medicinska intyg. Här kan du få din ADHD/ADD-medicinering om du nyligen har fått din diagnos men inte fått hjälp med start av behandling. Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som har en komplex ADHD/ADD bild med bidiagnoser.
                                                                                     

För dig som även har behov av psykologkontakt finns möjlighet till detta via samarbete med 
Borås Psykoterapi & Mindfulness. För kontakt med  Borås Psykoterapi & Mindfulness se gärna här.

Om mig

Jag heter Stamatis och jag är legitimerad läkare sedan 2001. Tog min psykiatriska specialisering i Sverige och blev specialist 2017. Jag är även specialist inom arbetsmedicin, d.v.s. specialist i arbetsrelaterade sjukdomar bland annat arbetsrelaterad stress och utmattning.  Jag är också behörig dykläkare.
Under 23 år av mitt medicinska arbete och utbildning har jag fått värdefull erfarenhet som psykiatriker. Har jobbat i olika kliniker i landet både i sluten- och öppenvård, främst inom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Norrlands Universitetssjukhus.
Jag är kliniskt aktiv och jobbar nu på företagshälsan. Tack vare mitt arbete som försäkringmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan har jag värdefull erfarenhet i sambandsbedömningar gällande vissa arbetsskador (undersöker sambandet mellan en skada eller sjukdom  och exponering i arbetet).
Mer om mig kan du läsa under rubrik ”CV” eller på min  linkedin profil
Strävar du efter läkarkontinuitet, högkvalitativ vård och någon som lyssnar?  Du har du kommit rätt!